Oplavus Telekom İletişim

Sözleşme Şartları

 

 1.  Faturalar OPLAVUS TEKNOLOJİ tarafından kesilir.
   
 2. Acenteler yaptıkları satışlardan sözleşmede yer alan birim fiyatlar üzerinden hakediş alırlar.
   
 3. Aylık satış tutarı üzerinden hesaplanan hakedişler takip eden ayın 5. iş günü ödenir.
   
 4. Ödemeler Oplavus Teknoloji şirket hesaplarına yatırılır ya da Oplavus Teknoloji Sanal POS sisteminden tahsil edilir. Acenteler herhangi bir şekilde para tahsil edemez.
   
 5. Acenteler rekabet ortamının gereği olarak sundukları tekliflerde Genel Merkezin onayı dahilinde fiyat düşürebilir.

 

 

Ses Hizmetleri

Sms Servisi

Haber Listesi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak istemiyorsanız aşağıdaki formu sms listemizden çıkmak için kullanabilirsiniz.

Referanslar

Bazı Referanslarımız
      
 

 

OPLAVUS Teknoloji Telekomünikasyon Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş STH İşletmecisidir. BTK tarafından yetkilendirilmiş ve denetlenmekte olan bir STH ve İSS İşletmecisidir.